WYPOSAŻENIE PRACOWNI

Zgodnie z wytycznymi metodyki badań psychologicznych kierowców, badanie przeprowadzanie jest przy użyciu testów z Pracowni Testów Psychologicznych PolskiegoTowarzystwa Psychologicznego oraz kompletnego zestawu aparatury mierzącej poszczególne obszary sprawności pschofizycznej:

  • ciemnia kabinowa – do diagnozy widzenia w mroku oraz wrażliwości na olśnienie
  • miernik czasu reakcji – do pomiaru szybkości, adekwatności i równomierności reakcji na bodźce
  • aparat Piórkowskiego – do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej w układzie liniowym
  • aparat krzyżowy – do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej w układzie krzyżowym, do oceny zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania, odporności na zmęczenie oraz szybkości podejmowania decyzji
  • aparat Tensor – do badania szybkości i dokładności działania, trafności podejmowania decyzji oraz odporności na zmęczenie
  • stereometr – ocena prawidłowości widzenia odległości i widzenia przestrzennego (widzenie obuoczne)
  • Komputerowy test antycypacji
  • równoważnia – do badania predyspozycji osób pracujących na wysokościach


Aparaty odpowiadają "Metodyce przeprowadzania badań psychologicznych" zawartej w pkt 1.1.3 i 1.1.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz. U z dnia 16 lipca 2014, poz. 937).

Pracownia korzysta z certyfikowanej, nowoczesnej aparatury firmy Alfa-Electronics.

Badania przeprowadzane są przy użyciu testów
z Pracowni Testów Psychologicznych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pracownia korzysta z certyfikowanej, nowoczesnej aparatury
firmy Alfa-Electronics
Pracownia Psychotechniczna
SENSOR Aleksandra Jurowicz


57 – 300 Kłodzko
ul. Bohaterów Getta 2/2

KONTAKT

Telefon:
+48 507 983 090

e-mail:
kontakt@pracownia-sensor.pl

/sensor.klodzko