CENNIK

CENNIK BADAŃ DLA KIEROWCÓW I OPERATORÓW:

PSYCHOLOGICZNE BADANIA KIEROWCÓW LUB KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW (autobus, bus, taxi, pojazd ciężarowy, tramwaj, pojazdy uprzywilejowane, przewóz wartości pieniężnych)150 zł

PSYCHOLOGICZNE BADANIA EGZAMINATORÓW I INSTRUKTORÓW ORAZ KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I INSTRUKTORÓW – 150 zł

BADANIA NA PODSTAWIE SKIEROWANIA Z POLICJI, ZE STAROSTWA LUB OD LEKARZA:

 • Jazda pod wpływem alkoholu – 150 zł
 • Jazda pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu – 150 zł
 • Przekroczenie limitu punktów karnych – 150 zł
 • Spowodowanie wypadku drogowego z poszkodowanymi lub ofiarami śmiertelnymi – 150 zł
 • Wykroczenie w okresie próbnym (kierowca zawodowy)150 zł

BADANIE PSYCHOLOGICZNE KIEROWCY RAJDOWEGO – 100 zł

BADANIA KIEROWCÓW KAT. B PROWADZĄCYCH SAMOCHÓD W CELACH SŁUŻBOWYCH – 150 zł

PSYCHOLOGICZNE BADANIA OPERATORÓW:

 • wózków widłowych – 80 zł
 • wózków akumulatorowych – 80 zł
 • dźwigów – 80 zł
 • suwnic – 80 zł
 • maszyn w ruchu – 80 zł
 • koparek – 80 zł
 • spychaczy – 80 zł
 • sprzętów budowlanych – 80 zł
 • walców – 80 zł

PSYCHOLOGICZNE BADANIA OSÓB PRACUJĄCYCH NA WYSOKOŚCIACH:

 • osoby pracujące:
  • na podnośnikach lub podestach ruchomych, żurawiach wieżowych – 80 zł
  • pracownicy sektora budowlanego pracujący na wysokości – 80 zł
 • operatorzy suwnic – 80 zł
 • pozostali pracownicy wykonujących prace na wysokości (tj. monterzy konstrukcji stalowych, elektromonterów linii energetycznych itp., osoby wykonujące prace alpinistyczne)80 zł

BADANIE WIDZENIA W MROKU I WRAŻLIWOŚCI NA OLŚNIENIE
(Uwaga! na zlecenie lekarza okulisty)50 zł

BADANIE WIDZENIA STEREOSKOPOWEGO
(Uwaga! na zlecenie lekarza okulisty)30 zł

Pracownia oferuje również konsultacje psychologiczne dla sprawców lub ofiar kolizji i wypadków drogowych – cena ustalana indywidualnie.
CENNIK BADAŃ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOILENIE NA BROŃ:

 • Badanie psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń – 250 zł (23% VAT)
 • Badanie psychologiczne osób posiadających już zezwolenie na broń – 250 zł (23% VAT)
 • Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o licencje detektywistyczną – 150 zł (VAT zw)
 • Badania psychologiczne osób zajmujących się nabywaniem i przechowywaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – 150 zł (VAT zw)
 • Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą lub bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie mat. wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowy – 150 zł (VAT zw)
 • Badanie psychologiczne Sędziego / Prokuratora / Kuratora – 150 zł (VAT zw)
 • Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej – 150 zł (VAT zw)
 • Badania psychologiczne dla osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej – 80 zł (VAT zw)
Badania przeprowadzane są przy użyciu testów
z Pracowni Testów Psychologicznych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pracownia korzysta z certyfikowanej, nowoczesnej aparatury
firmy Alfa-Electronics
Pracownia Psychotechniczna
SENSOR Aleksandra Jurowicz


57 – 300 Kłodzko
ul. Bohaterów Getta 2/2

KONTAKT

Telefon:
+48 507 983 090

e-mail:
kontakt@pracownia-sensor.pl

/sensor.klodzko